Sea Links golf promotion – Happy November«Back

 

Thông tin liên hệ:

Sân golf Sea Links

Km 09 Nguyễn Thông, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: 0623. 741 666/ 741 741 – Hot line: 094 333 6 333

Email: reception@sealinksvietnam.com / reservations@sealinksvietnam.com


  • Happy November (01/11/2017 đến 30/11/2017)

  • Twilight Golf

  • Happy Birthday for Golfer 2017

Special Offers

Sea Links golf promotion – Happy November

 

Thông tin liên hệ:

Sân golf Sea Links

Km 09 Nguyễn Thông, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: 0623. 741 666/ 741 741 – Hot line: 094 333 6 333

Email: reception@sealinksvietnam.com / reservations@sealinksvietnam.com