Book Online
Location:
Check In:
Check Out:
Adult(s):
Children(s) under 11 years
Access code/IATA code:

Best Rates Guaranteed

Chính sách Hủy Đổi & Thanh Toán«Back

I.  Chính sách chung

 • - Thời gian nhận phòng: Từ 14:00
 • - Thời gian trả phòng:  12:00
 • - Trường hợp nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn phải được sự đồng ý của Ban quản lý khách sạn và phải chi trả phụ phí theo qui định của khách sạn.

II.  Chính sách hủy – đổi

 •  - Với giá công bố: đặt phòng được đổi hủy trong vòng 14 ngày trước ngày nhận phòng
 •  - Với các chương trình khuyến mãi: đặt phòng không đổi, không hủy.

III. Phương thức thanh toán:

    1. Thanh toán tiền mặt:

   • -Thanh toán bằng tiền mặt trực trực tiếp tại quầy tiếp tân các dich vụ của  khách sạn

    2. Thanh toán chuyển khoản:

    • + Sea Links Beach Hotel    
      • Điện thoại: (0252) 222 0088
      • Số tài khoản: 062.100.0399072              
      • Tại ngân hàng: Ngân Hàng VCB _CN Bình Thuận
      • TênTài Khoản: Cty TNHH Sea Links City (SLBH)
    • + Ocean Vista                     
      • Điện thoại: (0252) 222 0225
      • Số tài khoản: 062.100.0398925              
      • Tại ngân hàng: Ngân Hàng VCB _CN Bình Thuận
      • TênTài Khoản: Cty TNHH Sea Links City
    • + Sea Links Beach Villa     
      • Điện thoại: (0252) 222 0011
      • Số tài khoản: 062.100.0398925              
      • Tại ngân hàng: Ngân Hàng VCB _CN Bình Thuận
      • TênTài Khoản: Cty TNHH Sea Links City
    • + Ocean Dunes Phan Thiết Resort
      • Điện thoại: (0252) 822 393
      • Số tài khoản: 6111 0000000 331
      • Tại ngân hàng: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam_CN Phan Thiết
      • TênTài Khoản: Phan Thiết Ocean Dunes

      3. Thanh toán bằng thẻ:

 • - Khách hàng sẽ nhận được yêu cầu cung cấp mã thẻ để đảm bảo cho những đặt phòng trực tuyến
 • - Các loại thẻ được chấp nhận: Visa, Master, American Express, Diner Club, VCB, JCB. ATM

Policy

Chính sách Hủy Đổi & Thanh Toán

I.  Chính sách chung

 • - Thời gian nhận phòng: Từ 14:00
 • - Thời gian trả phòng:  12:00
 • - Trường hợp nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn phải được sự đồng ý của Ban quản lý khách sạn và phải chi trả phụ phí theo qui định của khách sạn.

II.  Chính sách hủy – đổi

 •  - Với giá công bố: đặt phòng được đổi hủy trong vòng 14 ngày trước ngày nhận phòng
 •  - Với các chương trình khuyến mãi: đặt phòng không đổi, không hủy.

III. Phương thức thanh toán:

    1. Thanh toán tiền mặt:

   • -Thanh toán bằng tiền mặt trực trực tiếp tại quầy tiếp tân các dich vụ của  khách sạn

    2. Thanh toán chuyển khoản:

    • + Sea Links Beach Hotel    
      • Điện thoại: (0252) 222 0088
      • Số tài khoản: 062.100.0399072              
      • Tại ngân hàng: Ngân Hàng VCB _CN Bình Thuận
      • TênTài Khoản: Cty TNHH Sea Links City (SLBH)
    • + Ocean Vista                     
      • Điện thoại: (0252) 222 0225
      • Số tài khoản: 062.100.0398925              
      • Tại ngân hàng: Ngân Hàng VCB _CN Bình Thuận
      • TênTài Khoản: Cty TNHH Sea Links City
    • + Sea Links Beach Villa     
      • Điện thoại: (0252) 222 0011
      • Số tài khoản: 062.100.0398925              
      • Tại ngân hàng: Ngân Hàng VCB _CN Bình Thuận
      • TênTài Khoản: Cty TNHH Sea Links City
    • + Ocean Dunes Phan Thiết Resort
      • Điện thoại: (0252) 822 393
      • Số tài khoản: 6111 0000000 331
      • Tại ngân hàng: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam_CN Phan Thiết
      • TênTài Khoản: Phan Thiết Ocean Dunes

      3. Thanh toán bằng thẻ:

 • - Khách hàng sẽ nhận được yêu cầu cung cấp mã thẻ để đảm bảo cho những đặt phòng trực tuyến
 • - Các loại thẻ được chấp nhận: Visa, Master, American Express, Diner Club, VCB, JCB. ATM