• Napa Valley 55 Napa Valley 55 Napa Valley 55 Napa Valley 55
  • Napa Valley 55

    VND 1.190.000

    Book now
    Bao gồm các dòng Cabernet 2014, Syrah 2012, Syrah 2013 với nồng độ cồn từ 14,9% - 15,2%

Dịch vụ khác

HUNDRED KNOT

6.900.000 VND

Chi tiết >

PINOT NOIR

1.560.000 VND

Chi tiết >

Napa Valley 77

1.560.000 VND

Bao gồm các dòng Cabernet 2011, Cabernet 2013, Merlot 2011, Merlot 2012, Merlot 2013, Syrah 2010, Syrah 2012, Syrah 2013 với nồng độ cồn từ 14,3% - 15,2% .
Các giải thưởng: đạt huy chương vàng trong cuộc thi San Francisco Chronicle Wine Competition 2016 cho dòng Cabernet 2013.

Chi tiết >

Napa Valley 88

1.790.000 VND

Bao gồm các dòng Cabernet 2012, Cabernet 2013, Cabernet 2014; Merlot 2011, Merlot 2013; Syrah 2011, Syrah 2012, Syrah 2013, Syrah 2014 với nồng độ cồn từ 14% - 14,9% .
Các giải thưởng: đạt huy chương vàng trong cuộc thi Finger Lake International Competition 2017 cho dòng Syrah 2014, huy chương bạc cuộc...

Chi tiết >

Napa Valley 99

1.990.000 VND

Bao gồm các dòng Cabernet 2011, Cabernet 2012, Cabernet 2014; Merlot 2011, Merlot 2012, Merlot 2013, Syrah 2010, Syrah 2012, Syrah 2013, Syrah 2014 với nồng độ cồn từ 14% - 15,5% .
Các giải thưởng: đạt huy chương bạch kim trong cuộc thi Sommelier Challenge 2016 cho dòng Merlot 2013, huy chương vàng đôi...

Chi tiết >

Limited Edition SP1600

31.000.000 VND

Với dòng Cabernet Sauvignon Napa Valley 2013, nồng độ cồn 14,6%.
Các giải thưởng: Best In Class of all Cabernet Sauvignons cuộc thi Finger Lake International Competition 2017 và huy chương bạc cuộc thi Finger Lake International Competition 2017.

Chi tiết >

R7 California

690.000 VND

Bao gồm các dòng Cabernet 2015, R7 Cabernet 2012, R7 Cabernet 2015; R7 Merlot 2014, R7 Merlot 2015, ; R7 Syrah 2011 với nồng độ cồn từ 13,6% - 15,5% .

Chi tiết >

California

790.000 VND

Chardonnay Napa Valley với nồng độ cồn từ 13,8% - 15,4%.
Các giải thưởng: huy chương đồng cuộc thi San Francisco International Wine Competition 2016 cho dòng Chardonnay Napa Valley.

Chi tiết >