• Giải HIO tháng 10/2020 – Gôn thủ Trịnh Xuân Quang.

  07:59:56 27/10/2020
  Giải HIO tháng 10/2020 – Gôn thủ Trịnh Xuân Quang       
  Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ Trịnh Xuân Quang đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 10/2020.
  Ngày 24/10/2020, lỗ số 14 – Gôn thủ Trịnh Xuân Quang
  hole in one

   
Giải HIO tháng 7/2020 – Gôn thủ Nguyễn Thanh Tuấn

Giải HIO tháng 7/2020 – Gôn thủ Nguyễn Thanh Tuấn

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ Nguyễn Thanh Tuấn đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 07/2020.  Ngày 12/7/2020,...

Monthly Hole In One tháng 6/2020 – Gôn thủ Nguyễn Như Cường

Monthly Hole In One tháng 6/2020 – Gôn thủ Nguyễn Như Cường

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ Nguyễn Như Cường đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 06/2020.  Ngày 6/6/2020,...

MONTHLY HOLE IN ONE THÁNG 8/2019 – GÔN THỦ HUỲNH VĂN HÙNG

MONTHLY HOLE IN ONE THÁNG 8/2019 – GÔN THỦ HUỲNH VĂN HÙNG

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 8/2019. Ngày 2/8/2019, lỗ số 17 – Gôn...