• MONTHLY HOLE IN ONE THÁNG 8/2019 – GÔN THỦ HUỲNH VĂN HÙNG

    02:57:55 08/08/2019
    Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 8/2019.
    Ngày 2/8/2019, lỗ số 17 – Gôn thủ Huỳnh Văn Hùng
HOLE IN ONE THÁNG 7/2019 – GÔN THỦ NGUYỄN LAM GIANG

HOLE IN ONE THÁNG 7/2019 – GÔN THỦ NGUYỄN LAM GIANG

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 07/2019. Ngày 8/7/2019, lỗ số 3 –...

HOLE IN ONE THÁNG 7/2018 – GÔN THỦ LEUNG JOHN FUNG

HOLE IN ONE THÁNG 7/2018 – GÔN THỦ LEUNG JOHN FUNG

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 07/2018. Ngày 21/07/2018, lỗ số 8 –...

Monthly Hole In One Tháng 02/2018 - Gôn thủ Jang Seok Hyeon

Monthly Hole In One Tháng 02/2018 - Gôn thủ Jang Seok Hyeon

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 02/2018. Ngày 25/02/2018, lỗ số 8 –...