• HOLE IN ONE THÁNG 7/2018 – GÔN THỦ LEUNG JOHN FUNG

    08:45:33 24/07/2018
    Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 07/2018.

    Ngày 21/07/2018, lỗ số 8 – Gôn thủ Leung John Fung

Monthly Hole In One Tháng 02/2018 - Gôn thủ Jang Seok Hyeon

Monthly Hole In One Tháng 02/2018 - Gôn thủ Jang Seok Hyeon

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 02/2018. Ngày 25/02/2018, lỗ số 8 –...

Monthly Hole In One Tháng 02/2018 - Gôn thủ Kwak Yu Hyun

Monthly Hole In One Tháng 02/2018 - Gôn thủ Kwak Yu Hyun

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 02/2018. Ngày 20/02/2018, lỗ số 14 –...