• Monthly Hole In One Tháng 02/2018 - Gôn thủ Jang Seok Hyeon

    06:50:12 26/02/2018
    Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 02/2018.
    Ngày 25/02/2018, lỗ số 8 – Gôn thủ Jang Seok HyeonMonthly Hole In One Tháng 02/2018 - Gôn thủ Kwak Yu Hyun

Monthly Hole In One Tháng 02/2018 - Gôn thủ Kwak Yu Hyun

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 02/2018. Ngày 20/02/2018, lỗ số 14 –...