• Monthly Hole In One Tháng 02/2018 - Gôn thủ Kwak Yu Hyun

    07:10:38 22/02/2018
    Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 02/2018.
    Ngày 20/02/2018, lỗ số 14 – Gôn thủ Kwak Yu Hyun

MONTHLY HOLE IN ONE - THÁNG 03/2021

MONTHLY HOLE IN ONE - THÁNG 03/2021

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 03/2021. Ngày 7/3/2021, lỗ số 3 – Gôn...

Giải HIO tháng 12/2020 – Gôn thủ Nguyễn Công Vinh Lộc

Giải HIO tháng 12/2020 – Gôn thủ Nguyễn Công Vinh Lộc

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ Nguyễn Công Vinh Lộc đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 12/2020.  Ngày...

Giải HIO tháng 10/2020 – Gôn thủ Trịnh Xuân Quang.

Giải HIO tháng 10/2020 – Gôn thủ Trịnh Xuân Quang.

Giải HIO tháng 10/2020 – Gôn thủ Trịnh Xuân Quang        Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng...