• Monthly Hole In One Tháng 02/2018 - Gôn thủ Kwak Yu Hyun

    07:10:38 22/02/2018
    Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 02/2018.
    Ngày 20/02/2018, lỗ số 14 – Gôn thủ Kwak Yu Hyun