• Hole In One Winner List

    01:56:11 20/05/2020
Monthly Hole In One tháng 5/2020 – Gôn thủ Lê Công Thắng.

Monthly Hole In One tháng 5/2020 – Gôn thủ Lê Công Thắng.

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ Lê Công Thắng đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 05/2020. Ngày 14/5/2020,...

MONTHLY HOLE IN ONE THÁNG 8/2019 – GÔN THỦ HUỲNH VĂN HÙNG

MONTHLY HOLE IN ONE THÁNG 8/2019 – GÔN THỦ HUỲNH VĂN HÙNG

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 8/2019. Ngày 2/8/2019, lỗ số 17 – Gôn...

HOLE IN ONE THÁNG 7/2019 – GÔN THỦ NGUYỄN LAM GIANG

HOLE IN ONE THÁNG 7/2019 – GÔN THỦ NGUYỄN LAM GIANG

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 07/2019. Ngày 8/7/2019, lỗ số 3 –...