• Giải HIO tháng 12/2020 – Gôn thủ Nguyễn Công Vinh Lộc

    01:45:20 25/12/2020
    Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ Nguyễn Công Vinh Lộc đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 12/2020. 
    Ngày 12/12/2020, lỗ số 3 – Gôn thủ Nguyễn Công Vinh Lộchole in onehole in one
Giải HIO tháng 10/2020 – Gôn thủ Trịnh Xuân Quang.

Giải HIO tháng 10/2020 – Gôn thủ Trịnh Xuân Quang.

Giải HIO tháng 10/2020 – Gôn thủ Trịnh Xuân Quang        Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng...

Giải HIO tháng 7/2020 – Gôn thủ Nguyễn Thanh Tuấn

Giải HIO tháng 7/2020 – Gôn thủ Nguyễn Thanh Tuấn

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ Nguyễn Thanh Tuấn đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 07/2020.  Ngày 12/7/2020,...

Monthly Hole In One tháng 6/2020 – Gôn thủ Nguyễn Như Cường

Monthly Hole In One tháng 6/2020 – Gôn thủ Nguyễn Như Cường

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ Nguyễn Như Cường đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 06/2020.  Ngày 6/6/2020,...