• MONTHLY HOLE IN ONE - THÁNG 03/2021

    05:35:28 08/03/2021
    Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 03/2021.
    Ngày 7/3/2021, lỗ số 3 – Gôn thủ Nguyễn Hồng Phong
    ảnh trao quà
Giải HIO tháng 12/2020 – Gôn thủ Nguyễn Công Vinh Lộc

Giải HIO tháng 12/2020 – Gôn thủ Nguyễn Công Vinh Lộc

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ Nguyễn Công Vinh Lộc đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 12/2020.  Ngày...

Giải HIO tháng 10/2020 – Gôn thủ Trịnh Xuân Quang.

Giải HIO tháng 10/2020 – Gôn thủ Trịnh Xuân Quang.

Giải HIO tháng 10/2020 – Gôn thủ Trịnh Xuân Quang        Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng...

Giải HIO tháng 7/2020 – Gôn thủ Nguyễn Thanh Tuấn

Giải HIO tháng 7/2020 – Gôn thủ Nguyễn Thanh Tuấn

Câu lạc bộ golf Sea Links xin chúc mừng gôn thủ Nguyễn Thanh Tuấn đã chinh phục và đạt Hole In One trong tháng 07/2020.  Ngày 12/7/2020,...