• Chính Sách Bảo Mật

  03:34:27 09/11/2017
  1. 1. Mục đích và phạm vi thu thập
     • - Việc thu thập thông tin chủ yếu bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ khách hàng.
     • - Các thông tin cá nhân trên sẽ được thu thập thông qua hệ thống  đối tác của chúng tôi Fastbooking (Fastbooking.com). Để có thêm thông tin về chính sách bảo mật vui lòng truy cập https://www.myxcaliber.com/web/privacy-policy.html
     • - Website sử dụng các thông tin này để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt phòng và khi khách hàng gửi thông tin liên hệ trên website.  
     • - Các thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật thông tin thành viên của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
  1. 2. Phạm vi sử dụng thông tin: Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
    • - Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
    • - Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website.
    • - Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
    • - Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website.
    • - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
  1. 3. Thời gian lưu trữ thông tin
     • - Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của website.
  1. 4.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
  2. Công ty TNHH Sea Links City
     • - Địa chỉ: Km9, Nguyễn Thông, P. Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
     • - Điện thoại: (0252) 741 777
  1. 5.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
   1. - Thành viên có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân..

    - Thành viên có quyền gửi khiếu nại đến website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên, tùy theo mức độ chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

  1. 6.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
     • - Thông tin cá nhân của thành viên trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
     • - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên (ngoại trừ các khoản được quy định ở điều 2).
     • - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ bằng chính năng lực sẵn có của mình hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra, thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
     • - Ban quản lý website yêu cầu các cá nhân khi đặt phòng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, …. và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.